Stampa

Chiavi TORX brunite

Array
Order form
Prod.SKU TorxA X B mmQ.tà
Chiavi TORX brunite
FE600T3C TX 340 X 13
FE600T4C TX 440 X 13
FE600T5C TX 540 X 13
FE600T6C TX 640 X 13
FE600T7C TX 744 X 12
FE600T8C TX 846 X 14
FE600T9C TX 953 X 17
FE600T10C TX 1056 X 20
FE600T15C TX 1560 X 22
FE600T20C TX 2064 X 23
FE600T25C TX 2571 X 24
FE600T27C TX 2775 X 24
FE600T30C TX 3077 X 26
FE600T40C TX 4082 X 29
FE600T45C TX 4588 X 32
FE600T50C TX 50103 X 38
FE600T55C TX 55103 X 42
FE600T60C TX 60125 X 45
FE600T70C TX 70132 X 52
FE600T80C TX 80150 X 58
FE600T90C TX 90160 X 60
FE600T100C TX 100170 X 65
Torx
TX 15
A X B mm
60 X 22
Chiavi TORX bruniteSerie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®
Torna a: Chiavi maschio TORX